Sprawozdania finansowe

Na podstawie 搂 34 pkt 9 rozporz膮dzenia Ministra Rozwoju i Finans贸w z dnia 13 wrze艣nia 2017 r. w sprawie rachunkowo艣ci oraz plan贸w kont dla bud偶etu pa艅stwa, bud偶et贸w jednostek samorz膮du terytorialnego, jednostek bud偶etowych, samorz膮dowych zak艂ad贸w bud偶etowych, pa艅stwowych funduszy celowych oraz pa艅stwowych jednostek bud偶etowych maj膮cych siedzib臋 poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1911 z p贸藕n. zm.) jednostki sporz膮dzaj膮ce sprawozdania finansowe maj膮 obowi膮zek opublikowa膰 je w terminie do 10 maja roku nast臋pnego na stronie Biuletynu Informacji Publicznej. W zwi膮zku z tym na stronie BIP Centrum Us艂ug Wsp贸lnych w T艂uszczu zosta艂y udost臋pnione sprawozdania finansowe za 2018 rok wszystkich obs艂ugiwanych jednostek.